Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Na první pohled se té zprávě nechce věřit. 1. dubna byl zveřejněn návrh nových limitů znečištění ovzduší z evropských uhelných elektráren. Pokud je EU přijme, budou mít v Evropě energetické firmy právo vypouštět do ovzduší mnohem více škodlivin, než kolik je dnes povoleno v Číně. Ano, v té Číně, která je v posledních dvaceti letech považována za symbol ekologické devastace a ignorace, a na níž se evropští průmyslníci tak rádi odvolávají. (Četli jste to určitě už mnohokrát: "Lepší ochranu ovzduší a vašeho zdraví si nemůžeme dovolit, protože bychom ztratili konkurenceschopnost a Čína by nás převálcovala.").

Tak právě tahle Čína přijala v posledních letech sérii nových předpisů výrazně zpřísňující emisní limity pro znečištění ovzduší. Problém není v tom, že ty limity jsou o hodně přísnější, než ty, které dnes v Evropě platí. Problém je v tom, že jsou o hodně lepší než ty, které Evropská unie připravuje právě nyní. Týká se to jak již existujících, tak na nově plánovaných uhelných elektráren.

Například limity pro emise oxidů dusíku ze stávajících elektráren jsou v nyní projednávaném evropském návrhu o polovinu vyšší, než v platné čínské legislativě. V případě oxidu siřičitého pak je to pak "jen" o třetinu. Jak se mohlo stát, že EU, která byla vždy v oblasti ochrany životního prostředí průkopníkem, začíná v této klíčové oblasti klopýtat za jedním z historicky nejhorších světových znečišťovatelů?

Na druhý pohled uvedené informace bohužel nijak překvapivé nejsou. Nové závazné referenční dokumenty pro nejlepší dostupné techniky (BREF), jejichž jsou limity součástí, totiž nepřipravují občany volení zástupci či jejich služebníci na úřadech, ale vlastníci továren, které mají nové předpisy regulovat. Respektive v organizaci, které nové standardy navrhuje - tzv. Pracovní technické skupině - mají zástupci průmyslu nad úředníky a experty nadpoloviční většinu. Průmyslníci si tak fakticky sami rozhodují o tom, jak výrazně mají být vlivy jejich činnosti na životní prostředí regulovány.

Alespoň na evropské poměry jde o bezprecedentní situaci. Zkuste si na chvíli představit, že by si Evropská komise návrhy na legislativu omezující negativní vlivy kouření na lidské zdraví nechávala oficiálně připravovat od tabákových firem.

Jan Rovenský, Greenpeace ČR

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla