Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Fosilní zdroje

Vláda rozhodla o zrušení ekologických limitů těžby hnědého uhlí na dole Bílina. Rozhodnutí nebylo velkým překvapením. Vláda již dříve dala najevo, že pro budoucnost české energetiky je podle ní uhlí zásadní komoditou. Nebyla ale schopná vysvětlit, k čemu vlastně uhlí potřebuje. Hlavní politický dokument, cestovní mapa pro českou energetiku na dalších dvacet let - aktualizovaná Státní energetická koncepce, počítá s poklesem spotřeby hnědého uhlí.

Ekonomické škody způsobené prolomením limitů těžby hnědého uhlí by čtyřnásobě převýšily ekonomické přínosy. Vyplývá to ze studie aktuálně zveřejněné ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).  Studie, kterou zpracovalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK), analyzuje externí náklady těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Celkové ministerstvem průmyslu uznávané externí náklady těžby vědci z Univerzity Karlovy spočítali na 14 miliard pro variantu 1 (zachování limitů), 24 miliard pro variantu 2 (prolomení limitů pouze na dole Bílina) a na 34 miliard pro variantu 4 (prolomení limitů na dolech Bílina i ČSA). Rozdíl mezi zachováním a plným prolomením limitů tedy činí 25 miliard Kč.

Na polovinu září oznámila kancelář prezidenta republiky návštěvu Miloše Zemana v Ázerbájdžánu. Spolu s ním se do země má vydat na čtyřicet zástupců českých firem, kteří budou jednat o možných zakázkách pro režim prezidenta Ilhama Alijeva. Jedním z témat bude zřejmě i výstavba plynového potrubí z oblasti Kaspického moře do Evropy.

Ministerstvo průmyslu si zadalo studii, která by měla pomoc odpověď na otázku, zda česká energetika bude potřebovat hnědé uhlí uložené za územními limity těžby. Studii vypracovala společnost VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Se zadáním se vyrovnala šalamounsky, podle prognózy bude spotřeba uhlí klesat, přesto je potřeba otevřít nové plochy povrchových lomů za ekologickými limity. Studie sklidila řadu kritiky nejen od nevládních organizací, ale i ze strany velkých odběratelů - Teplárenského sdružení nebo skupiny ČEZ.

Na první pohled se té zprávě nechce věřit. 1. dubna byl zveřejněn návrh nových limitů znečištění ovzduší z evropských uhelných elektráren. Pokud je EU přijme, budou mít v Evropě energetické firmy právo vypouštět do ovzduší mnohem více škodlivin, než kolik je dnes povoleno v Číně. Ano, v té Číně, která je v posledních dvaceti letech považována za symbol ekologické devastace a ignorace, a na níž se evropští průmyslníci tak rádi odvolávají. (Četli jste to určitě už mnohokrát: "Lepší ochranu ovzduší a vašeho zdraví si nemůžeme dovolit, protože bychom ztratili konkurenceschopnost a Čína by nás převálcovala.").

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla