Informační stránky nové energetické koncepce
Chytrá energie

Od 21. října běží nová výzva programu Nová zelená úsporám. Asi nejlepší zprávou je, že se na několik dalších let jedná o výzvu poslední – je to totiž výzva kontinuální, která by měla být otevřená až do konce programu, do roku 2021. Objem prostředků, o které lidé žádají, by tak měl být vyrovnaný s výnosy z aukcí emisních povolenek v systému ETS, který program financuje. Díky zjednodušení administrativy při převodu financí z aukcí do Nové zelené úsporám by mělo být riziko, že žádosti o dotace budou odloženy do zásobníku, minimalizováno.

Kontinuální žádost ale není nejodvážnějším krokem Ministerstva životního prostředí. Tím je  otevření výzvy pro malé fotovoltaické systémy, v době, která obnovitelným zdrojům stále mnoho nepřeje. Oproti původním návrhům je nutné uvítat, že ministerstvo pro podporu nakonec vybralo ty, které dosahují nejlepších výsledků při využití vyrobené energie – tedy systémy propojené s distribuční soustavou a se skladováním energie. V případě akumulace energie do baterií navíc Nová zelená úsporám otevírá veřejnou podporou pro investice ve zcela novém odvětví. Výše dotace pro systémy s akumulací elektřiny - 70 tisíc Kč při ročním energetickém zisku nad 1,7 MWh a 100 tisíc Kč při zisku nad 3 MWh by měla být motivační právě i pro dražší systémy s bateriemi.

Malým fotovoltaickým systémům se blýská na časy také v rámci dalších programů podpořených z veřejných peněz. Počítají s ní Operační program Životní prostředí (OPŽP) i Integrovaný regionální operační program (IROP), oba v rámci podpory úspory energie ve veřejných budovách a v bytových domech. Výzvy obou programů by měly být otevřeny do konce tohoto roku. Zatímco u OPŽP jsou přitom již dána kritéria, kterými se hodnocení projektů bude řídit – tedy snížení spotřeby energie, emisí CO2, finanční náročnost na instalovaný kWp a využití výkonu pro místní spotřebu, u IROPu nebyla ještě schválena. Výhoda OPŽP oproti Nové zelené úsporám spočívá v tom, že nabídne dotaci na 40 % nákladů instalace a to bez omezení velikosti systému. Pro veřejné budovy, kde je křivka spotřeby energie podobná křivce osvitu, se tak nabízí skvělá příležitost pro využití solárních systémů.

Ondřej Pašek, Centrum pro dopravu a energetiku

Projekt Chytrá energie je zaštítěn organizacemi:

Hnutí DUHA      Glopolis      Greenpeace

Veronica      Calla      Centrum pro dopravu a energetiku


Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU

Podpořila Německá spolková nadace pro životní prostředí DBU.

Odběr Newsletteru

I agree with the Pravidla